RJ Kalantri Flour Milling Group,

Kalantri House,

Shivaji Road, Nasik Road

Nasik 422101

MH, India

Tel: +91 253 246 1210

Fax: +91 253 246 1457

Email: sales@kalantri.com

All Rights Reserved, RJ Kalantri Group,

kalantri.com is Owned and Operated by RJ Kalantri Group.